miércoles, 11 de marzo de 2009

El Sr. Salvador Esteve, paraliza la sanidad pública.

El PSC del Baix Llobregat aprova una moció per a la construcció d’un nou hospital comarcal a Martorell.

Moció
L’increment de població a la zona del Baix Llobregat nord ha estat en el darrers anys constant i espectacular.
Entre l’any 2000 i el 2008 la població ha augmentat en el conjunt de municipis que formen el sector Baix Llobregat centre-nord de la Regió Sanitària Costes de Ponent en 35.181 habitants, passant de una població de 105.357 a 140.538 habitants. Això suposa un augment de més del 33 per cent de la població de la zona.

Aquesta situació d’augment demogràfic, a tota la zona del Baix Llobregat nord, ha estat posada de manifest en diferents ocasions en mocions municipals i iniciatives polítiques i va tenir la seva plasmació en la creació l’any 2002 d’una Comissió mixta entre els ajuntaments i l’àrea sanitària Llobregat Centre-Nord de la Regió Sanitària Costa de Ponent del Servei Català de la Salut per estudiar la situació i proposar mesures concretes.
Aquest augment demogràfic, que ha estat molt sostingut en els darrers vint anys, ja va provocar que entre 1991 i 1998 l’increment de població de la zona del Baix Llobregat nord fos de 17.045 persones, passant de 78.469 a 100.507 habitants, amb un increment del 21 per cent.

Cal tenir molt present que entre els anys 2000 i 2008 l’augment de població del Baix Llobregat nord ha suposat un terç de l’augment demogràfic que ha tingut la comarca del Baix Llobregat en el seu conjunt.

Un augment tan important de la població requereix una millora dels recursos sanitaris dedicats a la zona, amb la millora dels serveis assistencials en el nombre i en les condicions adequades, amb els mínims de qualitat exigible en el nostre entorn socioeconòmic.
Un dels elements bàsics en aquesta millora necessària són els serveis hospitalaris.

Donades les actuacions fetes en els hospitals de Viladecans, Sant Boi de Llobregat i la construcció del nou hospital de Sant Joan Despí, situats tots ells en la zona baixa de la comarca i en la zona costanera, i que han donat resposta a les necessitats d’una part important del territori, cal prestar ara una atenció preferent a la zona del Baix Llobregat nord.

Per tot això, els socialistes del Baix Llobregat pensem que es necessària la construcció d’un nou hospital comarcal a Martorell i demanem a la Conselleria de Salut la elaboració d’un projecte executiu en el moment que disposi dels terrenys que permetin fer realitat la seva construcció a curt termini.

Tanmateix demanem a l’Ajuntament de Martorell que acceleri, d’acord amb el compromís que es va fer fa dos anys, els tràmits i gestions per la cessió dels terrenys escollits, de forma immediata, per accelerar la construcció d’aquest nou hospital comarcal.

Si la ciutat de Martorell no posés els terrenys a disposició de la Conselleria amb la premura que la situació requereix, instem a altres municipis a oferir terrenys que compleixin les condicions de centralitat que necessita l’equipament hospitalari i que permetin la ràpida construcció d’aquesta instal·lació.

Per últim valorem molt positivament les mesures preses per la Conselleria de Salut que han permès millorar la situació de l’hospital de Sant Joan de Déu de Martorell i els serveis que presta als ciutadans de la zona del Baix Llobregat nord.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Como no se espabile el Alcalde de Martorell, nos vamos a quedar sin Hospital y se lo van a llevar a otro lado. Es una lástima! pero el Sr. Esteve es así, le importan un pepino los martorellenses. Solo le gusta ponerse medallas que no le corresponden y con eso ya tiene suficiente.

Una servidora dijo...

I, si no ha de ser a Martorell, per què no a Abrera? No tenim una posició d'allò més central entre Martorell, Esparreguera i Olesa? Crec que poca gent és conscient de fins a quin punt Abrera és al centre del Baix Llobregat Nord.
I, a més, ja ho diuen des del PSC:
"Si la ciutat de Martorell no posés els terrenys a disposició de la Conselleria amb la premura que la situació requereix, instem a altres municipis a oferir terrenys que compleixin les condicions de centralitat que necessita l’equipament hospitalari i que permetin la ràpida construcció d’aquesta instal·lació."
Algú hauria de suggerir als nostres governants que és l'hora d'avançar-se a les circumstàncies.