lunes, 10 de enero de 2011

El govern dels millors

Decreto:
Article únic
Nomenar el senyor Xavier Martorell i Villalobos director general d'Anàlisi i Prospectiva, amb els drets i els deures inherents al càrrec.
Barcelona, 4 de gener de 2011
Artur Mas i Gavarró

Para els que no tenim massa memòria i sense ànim de danyar la imatge de ningú, podem preguntar qui era director de Seguretat Corporativa d'un important club de la nostra ciutat, quan presumptament es va espiar a quatre directius d'aquest club, llavors es va descobrir que aquesta persona no tenia la titulació per exercir aquest càrrec el que és considerat una falta molt greu. La llei preveu per a aquest tipus de faltes sancions de 30.050,62 a 601.012,10 euros. A més la llei d'incompatibilitats impedeix ocupar aquest càrrec i ser regidor de Seguretat d'un ajuntament, dada que presumptament havia ocultat en el seu currículum.

No hay comentarios: